cwlr.net
相关文档
当前位置:首页 >> 小数 练习题 >>

小数 练习题

0.7+0.9= 3.25+0.75=14+0.78=1.64+2.35=12.6+3.4= 0.99+1.1= 13.6+8.46= 12.6+7.43= 填空题。 1、整数部分是零的最大一位小数与最小一位小数的和是( ),差是( )。 2、( )比5.2多9.8。 3、一个算式里,如果有括号,要先算( ...

答: 1、计算 1.6÷40= 0.75÷3= 2.5÷10= 7.5÷15= 16.8÷6= 0.65÷13= 9.53÷5= 3.2÷16= 1.68÷60= 15.4÷2= 1.65÷5= 6.15÷5= 7.2÷12= 3.51÷3= 2.8÷20= 3.54÷6= 14.21÷7= 0.08÷5= 92÷50= 3.62÷4= 10÷25= 2、填一填。 (1)0.3里面有( )个十分之一,...

4.5×0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5×3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36×0.22 = 2.8×4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45×2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4×5.48 = 13.42×4.73 = 9.65×8.12 = 7.23×1.2 = 6.3×12 = 2.14×8.3 = 4.9×1.12 = 21.98×2.3...

小数加减乘除及简便计算习题 一、课堂练习 3.56+4.54+6.44+5.46 5.03-0.25-1.75 4.86+5.24-1.86 8.13+(1.87-0.5) 23.7-1.6-3.7-8.4 87.4-(21.25+17.4) -8.75 14.6-9.9 1.9+1.99+1.999 19.43-(6.72+1.43) 2.69-1.35+3.31-...

1.35÷2.7 54.4÷0.16 27÷1.8 6.76÷0.52 1.89÷0.54 7.1÷0.25 22.78÷3.4 8.4÷5.6 140.7÷3.5 36.8÷1.6 8.4÷2.4 7.65÷2.5 0.98÷3.5

一、口算 0.4×5 1.2×4 4×1.5 1×0.5 1.8×0.01 0.25×40 0.01×0.1 1.25×0.4 0.36×0.2 0.8×0.9 12.5×0.8 0×0.365 二、填空 0.45×8表示____________ 8×0.45表示____________ 7.5×1.2表示____________ 三、列竖式计算 6.52×27 0.32×1.25 0.85+1.942 0....

1、350÷0.72 2、540÷0.21 3、5411÷5.4 4、2711÷0.31 5、39÷0.22 6、795÷0.5 7、42÷0.14 8、720÷0.9 9、100÷0.8 10、1256÷31.4

5.01----5.99是99个但是其中5.1,5.2,5.3。。。。。这些小数部分不是两位所以应该是99-9=90答案应该是90个吧。

没有原题我们也不知道,只能给你出些题你自己练习下,学习还是要靠自己完成才能把书本的知识变成自己大脑里的知识40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=920 47.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=880 9.24÷7.7=...

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.cwlr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com